Kontakt

BIURO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Benedykt Sawicki

PHU SAD-MAR
Szczebra 3,
16-304 Nowinka
Tel. 660 943 894
geodetasuwalki@gmail.com

Półkoty14,
16-500 Sejny
Tel. 660 943 894
geodetasuwalki@gmail.com


    Kompleksowe Usługi Geodezyjne